Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 16/10/2021
20:12, 16/10/2021
Những nội dung chính:
- Hội nghị trực tuyến về giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng
- Triển vọng xuất khẩu hàng hóa những tháng cuối năm
- Doanh nghiệp vận tải khách khó khăn trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ
- Tập trung biện pháp nâng cao năng lực tiêu thoát lũ trên Sông Thái