Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 29/11/2021
20:12, 29/11/2021
Những nội dung chính: 
1/ Ban thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11 
2/ Gỡ nút thắt để nâng cao hoạt động của các Hợp tác xã 
3/ Xây dựng thiết chế công đoàn để thu hút lao động tại các khu công nghiệp 
4/ Cần một cơ chế đặc thù để bảo tồn, phát huy giá trị Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh