Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 09/12/2021
20:15, 09/12/2021
Những nội dung chính: 
- Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII 
 - Cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp thứ 4 – HĐND tỉnh khóa XVIII 
- Cốt cách Nghệ, nền tảng hình thành tư tưởng, văn hóa và phong cách Hồ Chí Minh 
 - Khống chế ổ dịch covid 19 ở Công ty An Hưng- Cần giải pháp hữu hiệu hơn