Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 15/02/2022.
20:04, 15/02/2022
Có những nội dung chính:
 - Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế tập thể, HTX.
 - Công bố ca bệnh F0 cần gắn với công tác quản lý, giám sát.
 - Các điểm văn hóa tâm linh đảm bảo kiểm soát phòng chống dịch.
 - Nghệ An: kiểm điểm, xử lý các trường hợp giải ngân chậm kế hoạch đầu tư công năm 2021.
 - Lên kế hoạch bù kiến thức cho học sinh F0 sau khi trở lại trường.