Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 11/03/2022
20:25, 11/03/2022
Có những nội dung chính: 
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng uỷ Quân sự Tỉnh. 
- Ngư dân liên kết tổ đội đi biển, giảm chi phí nhiên liệu. 
- Giải pháp đẩy nhanh kế hoạch đầu tư công từ cấp huyện. 
- Nhiều dự án nhà máy xử lý rác thải chậm tiến độ.