Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 22/09/2022
20:28, 22/09/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng. 
2./ Khó giải quyết việc làm cho lao động xuất khẩu sau khi về nước. 
3./ Bất cập nhà vệ sinh trong trường học.