Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 27/11/2022
21:07, 27/11/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Khai giảng lớp bồi dưỡng cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp. 
2./ Các trường nghề tích cực chuyển đổi số trong đào tạo. 
3./ Giám sát chất lượng để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP. 
4./ Muôn kiểu tận diệt chim trời.