Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 16/11/2022
11:51, 16/11/2022
Những nội dung chính: 
- Quán triệt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ
- Áp lực đơn hàng cuối năm với ngành Dệt may, da giày 
- Cần giải pháp phát triển bền vững nghề biển khi nhiều lao động bỏ việc lên bờ