Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 08/12/2022
20:44, 08/12/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: đúng trọng tâm. 
2./ Cử tri ghi nhận về phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 
3./ Đảm bảo quyền lợi cho người trông coi di tích. 
4./ Nhiều học sinh tiểu học phải nhập viện nghi vì súng đồ chơi.