Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 25/03/2023
21:15, 25/03/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 25/03/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ. 
2./ Doanh nghiệp nỗ lực giải phóng hàng tồn kho. 
3./ Điện lực Nghệ An phát động hưởng ứng giờ trái đất năm 2023. 
4./ Hưng Nguyên: Người dân Hưng Thịnh phản ứng chủ trương thu tiền nâng cấp đường ống cấp nước.