Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 31/05/2023
15:18, 01/06/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Quốc hội tiếp tục thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. 
2./ Giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2023. 
3./ Sản phẩm làng nghề “xuất ngoại” . 
4./ Trang trại nuôi gà trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.