4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016740048af00424
0
/media/
5 điểm nhấn của thế thao Nghệ An năm 2018
4028eaa467fe16dd016803d3a1371e07
Media
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
5 điểm nhấn của thế thao Nghệ An năm 2018
17:33, 31/12/2018
Trong thời điểm chỉ còn ít giờ nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới 2019. Chương trình thể thao NTV xin được điểm lại 5 dấu ấn nội bật nhất của thể thao Nghệ An trong năm 2018.