4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016740048af00424
0
/media/
10 dấu ấn nổi bật của NTV trong năm 2018
4028eaa467fe16dd016803c3d09a1dba
Media
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
10 dấu ấn nổi bật của NTV trong năm 2018
17:16, 31/12/2018
Năm 2018, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập thể NTV đã nỗ lực phấn đấu sáng tạo, đạt được nhiều kết quả, thành tựu đáng khích lệ. Cùng NTV điểm lại những dấu ấn nổi bật trong năm 2018.