4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167776447470981
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/hay-hat-len/
Hãy hát lên: Người là niềm tin tất thắng - Trần Đặng Thắng
4028eaa467ea09b60167ecae69944f7f
Hãy hát lên
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hãy hát lên: Người là niềm tin tất thắng - Trần Đặng Thắng
21:34, 17/06/2017

Hãy hát lên tuần này là bạn Trần Đặng Thắng đến từ Đô Lương hiện đang là  Sinh viên năm 2 khoa Luật - Đại Học Vinh, bạn tham gia Hãy hát lên với ca khúc Người là niềm tin tất thắng