4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167776447470981
4028eaa467639b47016777583aaa0879
/media/chuong-trinh/hay-hat-len/
Hãy hát lên: Giếng Quê - Vi Hiền
4028eaa467ea09b60167ecb0079b79fc
Hãy hát lên
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hãy hát lên: Giếng Quê - Vi Hiền
21:01, 11/11/2017

Hãy hát lên tuần này bạn Vi Hiền đến từ Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An sẽ gửi tới các bạn ca khúc Giếng Quê một sáng tác của Thuận Yến