TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Đối tượng, chế độ cho người bị cách ly để phòng dịch Covid-19
10:19, 03/04/2020
Có những nội dung chính: - Đối tượng, chế độ cho người bị cách ly để phòng dịch Covid-19; - Kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

NTV