Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu về BHXH, BHYT
10:27, 20/04/2021
Thời gian qua, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH năm 2020 tăng gần 53% so với năm 2012. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ trên 71% năm 2012 tăng lên trên 85% năm 2020. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, chủ động của cơ quan BHXH, có vai trò tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về BHXH, BHYT đề ra. 
NTV