Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lao động & Công đoàn: Xây dựng môi trường văn hóa - điều kiện phát triển bền vững của doanh nghiệp
10:44, 23/09/2022
Chương trình Lao động & Công đoàn kỳ này sẽ có những nội dung chính: 
- Cần có cơ sở khám chữa bệnh trong khu công nghiệp. 
- Tập huấn về tổ chức và hoạt động cho các nghiệp đoàn nghề cá. 
- Xây dựng môi trường văn hóa- điều kiện phát triển bền vững của doanh. nghiệp. 
- Chính sách chế độ tiền lương ngày nghỉ lễ.