Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Phát triển chuỗi cung ứng trong sản xuất nông nghiệp
07:29, 18/09/2022
Với trên 250 ngàn ha diện tích đất nông nghiệp, Nghệ An là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Thực hiện tái cơ cấu, nông nghiệp Nghệ An đã có bước chuyển mạnh mẽ. chiếm tỷ trọng 18-20% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy vậy, nhiều nông sản của Nghệ An sản xuất còn manh mún, thủ công. Một số sản phẩm chưa quan tâm hình ảnh, mẫu mã, thương hiệu, thị trường tiêu thụ cũng như sản xuất theo chuỗi. Phát triển chuỗi cung ứng bền vững trong nông nghiệp, gắn kết người dân và doanh nghiệp là một đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao giá trị nông sản, hiệu quả sản xuất! Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ đề cập!