Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Giải pháp phát triển thị trường lao động Nghệ An bền vững
13:20, 18/07/2022
Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 210 ngàn người Đến năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 31% Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 2021-2025 đạt 15%/năm. Những con số vừa nêu chính là mục tiêu mà UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 640 ngày 8/11/2021 về triển khai thực hiện Đề án Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Nhưng thực tế thị trường lao động ở Nghệ An hiện nay như thế nào? Khả năng đáp ứng từ nguồn nhân lực đối với nhu cầu của các doanh nghiệp ra sao? Cần triển khai những giải pháp nào để phát triển bền vững thị trường lao động trên địa bàn tỉnh?