Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Giải pháp để công nghiệp hỗ trợ Nghệ An phát triển đúng hướng
19:07, 11/06/2022
Công nghiệp hỗ trợ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Tại Nghệ An, dù rất được kỳ vọng nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ: dưới 0,5% trong giá trị sản xuất công nghiệp, thấp hơn mức trung bình cả nước. Thiếu các dự án đầu tàu, tạo động lực để thu hút dự án công nghiệp hỗ trợ vệ tinh. Vậy, giải pháp để công nghiệp hỗ trợ Nghệ An phát triển đúng hướng, nâng cao giá trị nội địa của các sản phẩm công nghiệp? Đây là nội dung chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập!