Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Phục hồi du lịch Nghệ An - Chiều rộng hay chiều sâu
10:21, 16/04/2022
Là 1 tỉnh được đánh giá có tiềm năng đa dạng trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, thực tế phát triển của du lịch NA hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt chưa thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế cũng như số ngày lưu trú, doanh thu từ du lịch còn khiêm tốn. Cùng với phục hồi, du lịch Nghệ An đanh chuyển hướng để phát triển bền vững hơn.