Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Gỡ điểm “nghẽn” trong giải ngân vốn đầu tư công
15:29, 31/07/2022
Năm 2022, tổng số vốn đầu tư công mà Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Nghệ An là gần 9.400 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là hơn 4.300 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là trên 5.100 tỷ đồng. Với tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt 32,58% KH, để đạt mục tiêu 100% giải ngân vốn đầu tư công như đã đề ra từ đầu năm thì cần có những giải pháp mạnh gì?