Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Thị trường giống thuỷ sản Nghệ An - Nhu cầu và khả năng đáp ứng
09:28, 25/08/2022
Thị trường giống thuỷ sản ở Nghệ An hiện nay ra sao? Khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân như thế nào? Những giải pháp cần thực hiện để phát triển bền vững thị trường giống thuỷ sản tại chỗ là gì? Đây cũng chính là những vấn đề được đề cập trong chương trình hôm nay.