Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Chế biến sâu - Giải pháp để tăng giá trị xuất khẩu khoáng sản
08:58, 30/08/2022
Nghệ An là tỉnh giàu tiềm năng về khoáng sản. Trong nhiều năm qua, lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản đã đạt được những bước phát triển nhất định, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên, mục tiêu: “Không xuất khẩu khoáng sản thô, chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến” dường như vẫn là một mục tiêu khó với ngành công thương Nghệ An. Vì sao lại như vậy? Và giải pháp nào để tăng giá trị xuất khẩu khoáng sản cho tỉnh những năm tiếp theo? Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay.