Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: "Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao – Vì sao chưa đột phá"
11:10, 01/09/2022
Đầu tư, phát triển Nông nghiệp CNC thực sự mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao giá trị nông sản. Tỉnh Nghệ An xác định: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) là xu hướng tất yếu gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn Nghệ An trong giai đoạn 4.0. Tuy nhiên, so với tiềm năng đất đai, nhu cầu của thị trường nông sản sạch thì nông nghiệp ứng dụng CNC ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn chưa cao. Các HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất NN ứng dụng CNC còn khá ít, công nghệ mới ứng dụng chưa nhiều. Vậy, nguyên nhân nào khiến nông nghiệp ứng dụng CNC của Nghệ An phát triển chưa tương xứng, cần có những giải pháp gì để nông nghiệp ứng dụng CNC đột phá hơn? TCKT hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này.