Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Giải quyết kiến nghị tranh chấp đất rừng ở 2 xã Nghĩa Thọ và Nghĩa Hội - Nghĩa Đàn
15:51, 27/12/2019
Có những nội dung chính: - Phóng sự Theo dấu Hộp thư truyền hình: Giải quyết kiến nghị của người dân hai xã Nghĩa Thọ và Nghĩa Hội-huyện Nghĩa Đàn về tranh chấp đất rừng; - Chuyên mục Trả lời bạn xem truyền hình về các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự