4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f4c0bf018b
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nhan-ai/
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trần Thị Huệ ở Nam Thanh - Nam Đàn
4028eaa467ea09b60167ecb613c82331
Nhịp cầu nhân ái
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Trần Thị Huệ ở Nam Thanh - Nam Đàn
07:17, 03/11/2018
Dẫu có ốm đau nhưng chị Huệ vẫn phải gắng gượng làm lụng để lo ăn, lo học cho con. Bệnh tật không có điều kiện chữa trị thì nói gì đến sửa sang lại ngôi nhà cũ nát. Cần lắm sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.