4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f4c0bf018b
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nhan-ai/
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh khó khăn của GĐ chị Thắng ở Diễn An - Diễn Châu
4028eaa46817534f01681d5d2d6e1131
Nhịp cầu nhân ái
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Hoàn cảnh khó khăn của GĐ chị Thắng ở Diễn An - Diễn Châu
16:34, 05/01/2019
Cuộc sống của gia đình chị Cao Thị Thắng ở Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An đang rất cần sự giúp đỡ của quý vị và các bạn.