Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Bất cập tên đường, số nhà ở thành phố Vinh
10:30, 14/03/2022
Đô thị văn minh phải gắn với hệ thống tên đường phố và số nhà được sắp xếp đúng quy định; góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính. Tuy nhiên, ở thành phố Vinh hiện nay vẫn còn tình trạng "nhà không số, phố không tên"; ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý về nhà ở, đất đai, dân cư và nhu cầu giao dịch của người dân trong cuộc sống hằng ngày.