4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f38ee10152
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/trang-dia-phuong/
Trang địa phương ngày 14/06/2018
4028eaa467ea09b60167ecb34d715691
Trang địa phương
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 14/06/2018
08:20, 14/06/2018
Có những nội dung chính: 
- TP Vinh – vốn vay giải quyết việc làm, cung không đáp ứng được cầu
- Thị trấn Con Cuông: 30 năm xây dựng và phát triển
- Câu chuyện về những người dân ở huyện Yên Thành nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện