TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 03/07/2020
09:08, 03/07/2020
Có những nội dung chính:
- Hưng Nguyên: Nắng nóng kéo dài cây trồng vùng bán sơn địa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
- Ban Chỉ huy quân sự huyện Tương Dương xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày thêm gắn bó
- Nghĩa Đàn: Hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
NTV