Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 08/07/2020
08:24, 08/07/2020
Có những nội dung chính: - Hoàng Mai: nhiều giải pháp phát triển Du lịch biển để thu hút khách ngày hè - Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện Nghi Lộc - Con Cuông chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

NTV