Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 10/07/2020
08:28, 10/07/2020
Có những nội dung chính:
- Tương Dương: Tập trung chỉ đạo đảm bảo các điều kiện sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đúng kế hoạch.
- Hưng Nguyên: Sau gần nửa năm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
- Nghĩa Đàn: Nhiều giải pháp nỗ lực giảm nghèo bền vững.
NTV