Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 18/12/2020
08:58, 18/12/2020
Có những nội dung chính:
- Hưng Nguyên: Đồng bào công giáo lan tỏa phong trào thi đua yêu nước.
- Từ nguồn vốn các chương trình dự án hỗ trợ, lĩnh vực nông nghiệp của Tương Dương đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.
- Với sự quan tâm đầu tư xây dựng CSVC nên đến nầy100% xã, thị trấn của Nghĩa Đàn đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
NTV