Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 17/12/2020
08:32, 17/12/2020
Có những nội dung chính:
- Thành phố Vinh nỗ lực hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2020.
- Anh Sơn phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Quế Phong: Làm tốt công khám tuyển Nghĩa vụ quân sự.
NTV