Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát triển thị trường trong nước để đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt
09:16, 03/12/2022
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được thực hiện trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy sản xuất nội địa, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa trong nước, trong tỉnh, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Đặc biệt, thông qua các hoạt động đưa hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP... về nông thôn, miền núi của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả và nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân.