Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 19/04/2021
07:23, 19/04/2021
Có những nội dung chính:
- Lễ phát động “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2021.
- Quế Phong nhiều xã tái bùng phát dịch tả lợn châu phi.
- Gặp gỡ tài năng hội họa nhí Phạm Châu An. 
NTV