4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c07301679729e25104e8
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/phong-su/
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn trong thế hệ hôm nay
4028eaa4684b02fd01684c601c7f23ee
Phóng sự
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn trong thế hệ hôm nay
19:39, 14/01/2019
Một hoạt động mà các bâc phụ huynh, các bạn nhỏ 9-10 tuổi, thậm chí là 3-4 tuổi cũng có thể tham gia. Đặc biệt, sau khi phát động, hoạt động hướng về nguồn cội này cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các bậc phụ huynh cũng như các bạn nhỏ