Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tăng giá điện và những tác động đến đời sống xã hội
08:17, 01/04/2019
Giá điện đã được điều chỉnh tăng thêm 8,36% từ ngày 20/3. So với năm 2017, thời điểm tăng giá điện gần nhất, thì đây là mức tăng khá cao. Việc điều chỉnh tăng giá điện ngay từ đầu năm, và tăng với mức tăng này khi giá xăng dầu cũng vừa có đợt tăng mạnh đã có tác động đến đời sống xã hội