Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Du lịch cộng đồng và giải pháp phát triển bền vững
09:16, 25/03/2019
Trong những trăn trở phát triển sản phẩm du lịch mới ở Nghệ An thì du lịch cộng động vừa hấp dẫn vừa bảo vệ phát huy bản sắc văn hoá dân tộc vừa góp phần phát triển kinh tế địa phương đồng thời mang lại trải nghiệm sâu sắc cho du khách. Vậy giải pháp nào để phát triển du lịch cộng đồng bền vững? Mời quý vị đón xem ps sau