Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An: phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân
20:33, 31/08/2019
Trong Di chúc viết năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Sau 50 năm những lời căn dặn của Người đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An cụ thể hóa bằng những chương trình đặc biệt là những nội dung về phát triển kinh tế.