Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát huy giá trị những Di tích gắn liền với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
20:31, 16/09/2019
Cao trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ Tĩnh đã trở thành mốc son chói lọi, mở đầu trang lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh việc để lại di sản tinh thần to lớn, Xô Viết Nghệ Tĩnh còn để lại nhiều di tích lịch sử phong phú, đa dạng phản ánh toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của phong trào. Tuy nhiên, qua thời gian, nhiều Di tích đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được trùng tu, tôn tạo.