Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
07:30, 21/09/2019
NQ 35 ra đời đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với cộng đồng Doanh nghiệp . Trên địa bàn tỉnh sau gần 3 năm triển khai, Nghị quyết này đã có những tác động tích cực, góp phần đưa DN phát triển ngày càng bền vững, có nhiều đóng góp phát triển kinh tế - xã hội.