Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cần quy hoạch, xây dựng bãi xử lý rác thải theo vùng
21:33, 07/07/2020
Thiếu quy hoạch, nên tình trạng xả, đổ rác thải bừa bãi tại khu vực nông thôn không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống trực tiếp của người dân mà còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Đây là vấn đề bức thiết cần được sớm giải quyết, trong đó trước mắt cần chú trọng qui hoạch, xây dựng các bãi rác tập trung.
NTV