Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thành phố Vinh kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16
15:00, 23/06/2021
Thành phố Vinh đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Tuy nhiên trong những ngày qua vẫn có một bộ phận người dân chủ quan, không tuân thủ quy định, vẫn tham gia các hoạt động không cần thiết ngoài trời, tập trung đông người. Thực trạng này dù đã được cảnh báo nhưng vẫn không được chấn chỉnh.
NTV