Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An: Bảo vệ động vật hoang dã bằng những cách làm sáng tạo
21:31, 24/09/2021
Trong nỗ lực thực hiện Công ước CITES, tháng 7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 29 về một số các giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Nhiều địa phương của Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Đặc biệt, huyện Con Cuông – đơn vị chiếm gần 65% diện tích của VQG Pù Mát, đã xây dựng riêng chương trình hành động “Huyện Con Cuông nói không với sử dụng động vật hoang dã trái phép” thực hiện cho đến cuối năm 2022.
NTV