Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đổi mới cách thức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
20:48, 13/01/2022
Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông, lâm, ngư của tỉnh Nghệ An (GRDP) đạt 5,59%, cao nhất vùng Bắc Trung Bộ. Đặc biệt năm 2021, tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều giải giải pháp trong liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, nên dù dịch bệnh nhưng nông sản vẫn tiêu thụ tốt.