Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giải pháp nào để cải tạo sông Vinh khi nhiều công trình kiên cố đã xây dựng?
20:41, 12/01/2022
Nâng cấp và cải tạo sông Vinh là một trong 4 hợp phần của Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh” vừa mới được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương. Vấn đề đã nhận được sự quan tâm của người dân khu vực phường Vinh Tân.