Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đẩy mạnh ứng dụng nuôi cấy mô trong sản xuất giống cây lâm nghiệp
14:54, 18/04/2022
Thời gian qua, các loại giống cây lâm nghiệp nuôi cấy mô tế bào đã được phát triển rộng rãi tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại Nghệ An, nhiều cơ sở ươm giống đã đưa vào sản xuất thử nghiệm và cho thấy nhiều ưu điểm nổi bật. Tuy nhiên, để phát triển rộng rãi sản phẩm cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn.